מיוחדים

חברת HOY2050 מתמחה באיתור ןמתן פתרונות בתחום ה HLS לHOY צוות מקצועי ומיומן בעל ניסיון מבצעי רב שנים. HOY לאחר בחינת הצורך והאיומים העומדים בפני הלקוח תציג מענה מבצעי איכותי מקצועי המתאים ביותר.

משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים שונים, קהילה. מודל ההערכות שלנו לחירום מבוסס על "מעגל המוכנות"
פרויקט היערכות מנהל יבשה של משרד התחבורה לחירום הינו חלק מהיערכות משרדי הממשלה למצבי חירום לאומיים – מהלך המובל על ידי רשות החירום הלאומית ( רח"ל ).

פרויקט זה אמור להכין את גופי מנהל יבשה של משרד התחבורה – רשות היסעים ורשות הובלה יבשתית – למוכנות לתפעול וניהול מערכי ההובלה היבשתית של מטענים , תחבורה ציבורית והיסעים של אוכלוסייה במצבי החירום השונים אליהם נערכת המדינה.

הכנת הרשויות מתבססת על לקחי מלחמות , מבצעים ותרגילי עורף שונים , על ניסיונם הפיקודי של יועצי החברה בצה"ל , על היכרותם את תפיסות ההפעלה של מטות ויחידות ביצוע , על יכולות ניתוח מצבי חירום שונים , על ניסיון היועצים לביצוע הערכות מצב וקבלת החלטות וביצוע אינטגרציה של נתונים , מידע ותהליכים.

היערכות הרשויות עמדה כבר במבחן תרגיל לאומי "נקודת מפנה 5" וצלחה אותו בהצלחה רבה . צוות הייעוץ ממשיך בשיפור המוכנות של רשויות מנהל יבשה של המשרד כאשר המתודולוגיה להיערכות לחירום תואמת לצרכים של גופים מוסדיים ופרטיים מקבילים ויועצי החברה מוכנים לתרום מניסיונם גם לגופים אלו.