היערכות ומוכנות לחירום

חברת אייצ',או,וואי 2050 בע"מ מתמחה בתכנון מערכים של מוכנות לחירום לארגונים,רשויות,ומשרדי ממשלה בארץ ובעולם.
משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים שונים, קהילה. מודל ההערכות שלנו לחירום מבוסס על "מעגל המוכנות"

מודל ההערכות שלנו לחירום מבוסס על "מעגל המוכנות"

הנסיון שלנו מפגיש בין האיומים, הצרכים והציפיות שלך לבין הפתרונות המעשיים שלנו. פתרונות אלו משפרים את רמת המוכנות של הארגון שלך לשעת לחירום.

למאמר היערכות ומוכנות לחירום >

פרויקט היערכות מינהל יבשה/משרד התחבורה לחירום
פרויקט היערכות מינהל יבשה של משרד התחבורה לחירום הינו חלק מהיערכות משרדי הממשלה למצבי חירום לאומיים – מהלך המובל על ידי רשות החירום הלאומית ( רח"ל ).

פרויקט זה אמור להכין את גופי מינהל יבשה של משרד התחבורה – רשות היסעים ורשות הובלה יבשתית – למוכנות לתפעול וניהול מערכי ההובלה היבשתית של מטענים , תחבורה ציבורית והיסעים של אוכלוסייה במצבי החירום השונים אליהם נערכת המדינה.

הכנת הרשויות מתבססת על לקחי מלחמות , מבצעים ותרגילי עורף שונים , על ניסיונם הפיקודי של יועצי החברה בצה"ל , על היכרותם את תפיסות ההפעלה של מטות ויחידות ביצוע , על יכולות ניתוח מצבי חירום שונים , על ניסיון היועצים לביצוע הערכות מצב וקבלת החלטות וביצוע אינטגרציה של נתונים , מידע ותהליכים.

היערכות הרשויות עמדה כבר במבחן תרגיל לאומי "נקודת מפנה 5" וצלחה אותו בהצלחה רבה . צוות הייעוץ ממשיך בשיפור המוכנות של רשויות מינהל יבשה של המשרד כאשר המתודולוגיה להיערכות לחירום תואמת לצרכים של גופים מוסדיים ופרטיים מקבילים ויועצי החברה מוכנים לתרום מניסיונם גם לגופים אלו.

למאמר חוסן קהילתי תפיסה חברתית >